Monday, April 14, 2008

Transfetter och andra fetter i livsmedel

Transfetter är industriellt framställda delvis härdade fettsyror och emulsioner, som under senare år krupit in i diverse livsmedel. Efterhand framkommer den ena studien efter den andra som pekar på alvarliga hälsorisker. Oavsett hur farliga de slutligen kommer att visa sig vara, är transfetter onödiga. Det går utan problem att framställa mat dem förutan, liksom man länge tidigare gjort.

Danmark har trotsat EU och infört en restriktiv lag, och denna har också fått en positiv effekt i Sverige. På www.konsumentsamverkan.se finns listor över svensktillverkade produkter med dess innehåll av farliga eller diskutabla fetter.

Men ökad integrering innebär att allt fler icke-transfettdeklarerade produkter säljs i svenska butiker. Därför är Ilija Batljans (Nynäshamns kommunstyrelses ordförande) nyligen startade namninsamling med krav på Europeiska Kommissionen att agera i frågan värt att stödja. Gå in på Nynäshamns kommuns hemsida och skriv under!

Som intresseorganisationen Sveriges Konsumenter påpekar finns det av allt att döma ett större generellt fettproblem i den industriellt processade maten än transfettproblemet, men det är ändå en god början för en medborgaraktion!

No comments: